Uczniowie identyfikowali skały wapienne . W jaki sposób można wykonać to zadanie ,używając 10-procentowego roztworu octu ? Napisz obserwacje, sformułuj wniosek i napisz równania reakcji w postaci cząsteczkowej jonowej i jonowej skróconej.

POMOCY !!! :(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T23:34:43+01:00
W wyniku reakcji 10-procentowego roztworu octu ze skałą wapienną (mowa tu o CaCO₃) tworzy się słaby kwas H₂CO₃, który automatycznie rozkłada się do H₂O i CO₂, przez co widać wydzielające się charakterystyczne bąbelki.

Wniosek: Wynika z tego, że za pomocą 10% roztworu octu można wykryć, czy dana skała jest wapienna.

CaCO₃ + CH₃-COOH --> (CH₃-COO)₂Ca + H₂O + CO₂

Ca²⁺ + CO₃²⁻ + CH₃-COO⁻ + H⁺ --> CH₃-COO⁻ + Ca²⁺ + H₂O + CO₂
Po uproszczeniu mamy:
CO₃²⁻ + H⁺ --> CO₂ + H₂O
9 4 9