7. Określ i podaj przykłady atomów, molekuł jedno i wielo-atomowych, gigantów.
8. Omów cząsteczki pierwiastków i podaj przykłady.
9. Omów cząsteczki związków chemicznych i podaj przykłady.
12. Omów podział metali ze względu na twardość.

1

Odpowiedzi

2010-01-23T08:27:33+01:00
Zad.7
Większość pierwiastków występuje w postaci atomowej.Nawet gazy szlachetne nie tworza cząsteczek pierwiastka. Ze względu na tzw.siłę katanacji,niektóre pierwiastki tworzą dwuatomowe cząsteczki np.(H2,O2,N2,F2,Cl2,Br2,I2)są to cząsteczki pierwiastka lub układy 3-atomowe np.O3-ozon.
Większe układy tworzą atomy P4(tetra fosfor) i S8(okta-siarka).
Giganty cząsteczkowe tworzą np.białka i inne związki organiczne.
Zad.8
Cząsteczki pierwiastka tworzą dwa,trzy identyczne atomy np.H2,O3 itp.Między atomami występują wiązania kowalencyjne,a różnica elektroujemności jest równa 0.Wiązania te mogą być pojedyńcze np.H2,Cl2, podwójne np.O2 lub potrójne np.N2.
Zaddo metali.9
Jeżeli łączą sie ze sobą atomy różnych pierwiastków to powstaje cząsteczka związku chemicznego np.H2O,H2S,NH3 itp.Wiązania występujące w tych cząsteczkach mają charakter kowalencyjny spolaryzowany lub jonowy,chociaż trudno jest mówić o cząsteczkach związków o budowie krystalicznej np.kwasy,zasady i sole. Tam obserwujemy występowanie kryształów.np.NaCl,CaSO4,KOH,Ca(OH)2.
Zad.10
Twardość ciał określa 10-stopniowa skala Mohsa.
Dotycz to w prawdzie minerałów ale też ma odniesienie do substancji prostych np.metali,które im są twardsze, są bardziej kruche.Kowalność i ciągliwość metali określa fizyczne prawo Hucka.Najbardziej aktywne z punktu widzenia chemii metale np.Na,K,Cs są bardzo miękkie i można normalnie kroić je nożem.Mniej aktywne metale np.Fe,Co,Ni są twarde i kruche dlatego często stosujemy ich stopy np.stal ,mosiądz,brąz.
Na te tematy można by było pisać mnóstwo treści a ja starałem napisać Ci jak najkrócej!zbigniew63.

2 3 2