Odpowiedzi

2010-01-22T23:59:01+01:00
Dane:
V = 40 cm3 = 0,04 dm3
dr = 1 g/cm3
Cm = 0,05 mol/dm3
MHCl = 36,5 g/mol
Cp = 0,091 %

Najpierw liczymy masę HCl zawartej w tym roztworze:
Cm = ms/(M*V)
ms = Cm * M * V
ms = 0,05 mol/dm3 * 36,5 g/mol * 0,04 dm3
ms = 0,073 g HCl

Teraz liczymy masę roztworu:
mr = V * d
mr = 40 cm3 * 1 g/cm3
mr = 40 g

Aby obliczyć masę wody (będzie to potrzebne w dalszych obliczeniach) wystarczy od masy roztworu odjąć masę substancji:
mw = mr - ms = 40 g - 0,073 g = 39,927 g H2O

Teraz liczymy stężenie procentowe tego roztworu:
Cp = ms/mr * 100 %
Cp = 0,073 g/ 40 g * 100%
Cp = 0,183 %

Teraz liczymy, ile powinniśmy dodać wody do tego roztworu, aby otrzymać roztwór o stężeniu równym 0,091 %:
Cp1 * Vw1 = Cp2 * Vw2
V2 = (Cp1*V1)/Cp2
V2 = (0,183%*39,927g)/0,091%
V2 = 80,293 cm3

Aby obliczyć szukaną ilość wody, odejmujemy:
V = V2 - V1
V = 80,293 cm3 - 39,927 cm3
V = 40,366 cm3 H2O

Odp. Aby otrzymać roztwór HCl o stężeniu 0,091%, należy do pierwszego roztworu dodać około 40,366 cm3 wody.
5 3 5