Odpowiedzi

2011-06-20T19:47:01+02:00

absolutyzm oświecony- odmiana absolutyzmu- forma ustroju panstwa rozpowszechniona w Europie w II poł.XVIII

absolutyzm-  pogląd z dziedziny myśli politycznej, według którego jest dobrze uzasadnione by władza przysługująca jednemu człowiekowi lub grupie ludzi sprawującej ją w państwie, przysługiwała im bez ograniczen.

2011-06-20T20:11:31+02:00

Absolutyzm-forma ustroju politycznego, polegająca na skupieniu w reku                                 monarchy całości władzy

 

Absolutyzm oświecony-forma ustroju państwa rozpowszechniona w Europie w II                                       połowie XVIIIw., w której władca uznaje niektóre zasady                                     umowy społecznej między sobą a społeczenśtwem