Aby obliczyć, ile przekątnych posiada wielokąt, należy pomnożyć liczbę jego boków przez liczbę o 3 mniejszą i otrzyman wynik podzielić przez 2.

a)Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ile przekątnych ma wielokąt o N bokach.
b)Oblicz, ile przekątnych ma trzydziestokąt.

3

Odpowiedzi

2010-01-22T20:31:04+01:00
A) p=[n*(n-3)]/2
b) n=30 więc
p=[30*(30-3)]/2=405
2010-01-22T20:31:06+01:00
2010-01-22T20:31:23+01:00
Aby obliczyć, ile przekątnych posiada wielokąt, należy pomnożyć liczbę jego boków przez liczbę o 3 mniejszą i otrzyman wynik podzielić przez 2.

a)Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ile przekątnych ma wielokąt o N bokach.
[(N-3)N]/2=(N²-3N)/2

b)Oblicz, ile przekątnych ma trzydziestokąt.
(30²-3*30)/2=(900-90)/2=810/2=405

Trzydziestokąt ma 405 przekątnych