1. Jaka siłę należy przyłożyć stycznie do obrzeża walca o masie m = 2 kg i promieniu r = 0, 2 m, aby w ciągu czasu t = 5 s zwiększyć częstotliwość jego obrotów od zera do f = 10 Hz?

2. Dwa ciała o jednakowych masach, które traktujemy jako punkty materialne znajdujące się w tych samych odległościach l od osi obrotu, wirują ze stałą szybkością ωo(omega zero). Z jaką szybkością wirowałby układ tych ciał, gdyby w trakcie obrotów odskoczyły one na odległość 2l ?

Z góry dzięki, prosiłbym aby było jeszcze wytłumaczenie co z jakich wzorów itp. :-)

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-22T20:42:06+01:00