Odpowiedzi

2010-01-22T20:44:15+01:00
Dane :

V = 150 cm3 = 0,15 dm3

Cmol = 0,2 mol /dm3

d = 1,05 g/cm3

mH2O = 350 g

Przeliczam stężenie molowe Cmol na procentowe

Cp = Cmol x M x 100% / d

Cp = 0,2 nol/dm3 x 40 g/mol x 100% / 1050 g/dm3

Cp = 0,76 %

Korzystam z reguły krzyżowej ,mieszania .

0,76 % ------- Cp – 0 = Cp

Cp
0% ------ 0,76 – Cp

m1 /m2 = Cp / 0,76 – Cp

m1 – masa roztworu NaOH
m2 = 350 – masa wody
Ze wzoru na gęstość obliczam masę roztworu NaOH

d = m/V

m = d x V

m1 = 150 cm3 x 1,05g/ cm3 = 157,5 g

157,1 / 350 = = Cp / 0,76 – Cp

Cp = 0,25 %
21 2 21