Odpowiedzi

2010-01-22T20:57:51+01:00
Społeczeństwo młode- jest to społeczeństwo w którym najwięcej ludzi jest w przedziale wiekowym od 0-18lat np.Indie
społeczeństwo starzejące się-jest to społeczeństwo w którym najwięcej ludzi jest w przedziale wiekowym od 19-65lat np.Polska
społeczeństwo stare-jest to społeczeństwo w którym najwięcej ludzi jest w przedziale wiekowym powyżej 65 roku życia np.Niemcy
2010-01-22T20:59:38+01:00
Cechy są następujące dla społeczeństw młodych jest to duża liczba urodzeń i duża bądź malejąca liczba zgonów( co może przyczynić się do tzw. Bomby demograficznej przyrostu powyżej 20 promili)
Oraz krótka długość życia świadcząca o wysokiej umieralności poniżej z tego co pamiętam 60 roku życia. Państwa stare charakteryzują się wydłużoną długością życia powyżej 60 roku np japonia która ma około 84 lat średniej długości życia, pozatym niska liczba ludności w wieku przed produkcyjnym , oraz niski przyrost naturalny , albo nawet ujemny tak jak białoruś czy polska -0,2 promila.
Wpływ młodego społeczeństwa na rozwój państwa jest następujący wysokie bezrobocie, niskie pkb, migracje wewnątrz państwowe , powstawanie dzielnic biedy, wzrost analfabetyzmu, głód. Wpływ na rozwój państwa społeczeństwo stare ma następujący, spadek liczby ludności w przyszłości problemy z wypłacaniem świadczeń emerytalnych (nie będzie miał kto płacić składek)Wyższa aktywność ludzi starszych , likwidacja szkół, obniżenie, Zwiększenie przestrzeni życiowej.

to jest tylko stare i nowe
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T21:01:02+01:00
Społeczeństwo młode (rozwijające)- graficznie można przedstawić jako piramidę, najliczniejsza jest grupa ludzi w wieku przedprodukcyjnym kraje afryki

-społeczeństwo starzejące się, największą liczbę stanowią ludzie w wieku produkcyjnym liczba zgonów i urodzeń jest sobie równa lub zbliżona, Polska

-społeczeństwo stare - charakteryzuje się wydłużoną długością życia powyżej 60 roku np. Japonia, niska liczba ludności w wieku przed produkcyjnym, niski przyrost naturalny , albo nawet ujemny tak jak Białoruś, Niemcy