Pocisk o masie 6g,przed uderzeniem w ziemny nasyp na strzelnicy poruszał się z prędkością 500m/s i zagłębił się w nasypie na głębokość 0,5m . Jaka była średnia siła oporu gruntu dla pocisku? Ile wynosi czas zagłębiania się pocisku w nasyp.
A wyjść powinno:1,5kN, i 0,002s
proszę o rozwiązanie i dzięki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T21:41:27+01:00
Dane:
m = 6g = 0,006kg
v = 500m/s
s = 0,5m

Szukane:
F = ?
t = ?

Wzór
W = Ek = Mv²/2
W = Fs
Fs = mv²/2
F = mv²/2s [kg x m²/s² / m = kg x m/s² = N]
S = at²/2
a = v/t
S = vt/2
2S = vt
t = 2S / v [m / m/s = s]

Rozwiązanie:
F = 0,006 x 250000 / 1
F = 1500N
t = 1 / 500
t = 0,002s

Odpowiedź:
Czas zagłebienia się pocisku w nasyp wynosił 0,002s.
Średnia siła oporu gruntu dla pocisku to 1500N = 1,5kN

Pozdrawiam,
Buzzy ;-)
17 4 17