Ala chce rozlać 8 litrów malinowego soku do słoików w kształcie graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, których wysokość jest równa dłuższej przekątnej podstawy. Czy wystarczy 26 słoików, jeśli wysokość każdego z nich wynosi 0,8 dm? Przyjmij √3 = 17

1

Odpowiedzi

2010-01-25T19:03:51+01:00
H=0,8dm=8cm
2a=h
a=4cm
P=6*4²√3/4=6*16√3/4=6*4√3=24√3=40,8cm²
V=40,8cm²*8cm=326,4cm³
326,4cm³*26=8486,4cm³=8,4864dm³≈8,5l
nie wystarczy
1 1 1