Odpowiedzi

2010-01-22T22:06:30+01:00
Unia Europejska wspiera następujące przedsięwzięcia w obszarze polityki kulturalnej:
- podnoszenie poziomu wiedzy i szerzenie kultury i historii narodów europejskich,
-zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim,
-niekomercyjną wymianę kulturalną,
-wzajemne poznawanie dzieł,
-wspieranie współpracy kulturalnej Europejczyków,
-twórczość artystyczna i literacka, w tym audiowizualna
1 5 1