Odpowiedzi

2010-01-22T22:21:00+01:00
Rodzina
1. Definicja rodziny (W. Okoń) ? jest to mała grupa społeczna, składająca się z rodziców, dzieci i krewnych. Rodziców łączy wież małżeńska a rodziców z dziećmi wież rodzicielska stanowiąca podstawę wychowania, jak również, jest to wież formalna wytyczająca obowiązki względem dzieci i rodziców...