Odpowiedzi

2010-01-22T22:27:11+01:00
Ilośc oddechów na minutę:12
ilośc oddechów na godzinę:12*60=720

1odech - o.5 dm3
720 oddechów - x x=360dm3

wdychany tlen 20,95%
wydychany tlen 16,40%
zuzyty tlen 20,95%-16,40%=4,55%

4,55% * 360 dm3 = 0,0455 * 360 dm3 = 16,38 dm3
2 4 2