Odpowiedzi

2010-01-22T22:29:52+01:00
P(x)=7x^ 4 - 5x^3 - 8

dodany wielomian
Z(x)= -7x^ 4+5x^3+x+92 3 2
2010-01-22T22:32:31+01:00
Szukany wielomian Q(x) i spełnia zaleznosc P(x) + Q(x) = R(x)
Więc Q(x) = R(x) - P(x)
Q(x) = x + 1 - (7x^4 - 5x^3 - 8) = x + 1 - 7x^4 + 5x^3 + 8
Q(x) = -7x^4 + 5x^3 + x + 9
2 4 2
2010-01-22T22:36:26+01:00
Jaki wielomian nalezy dodac do wielomianu P(x)=7xdo potegi 4 - 5x do potegi3 - 8 , aby otrzymac wilomian R(x)=x+1

7x⁴ - 5x³ - 8 +..............=x+1
.............=x+1-(7x⁴ - 5x³ - 8 )
.............=x+1-7x⁴+5x³ + 8
............=-7x⁴+5x³+x+9