Odpowiedzi

2010-01-22T23:40:25+01:00
Rysując dokładnie cały rysunek można zauważyć że powstały trójkąt AKD jest równoboczny.
Liczymy zatem wartość AD=AK=DK=BC
w trójkącie DKC sin30=x/12
1/2=x/12
stad AD = 6

Obwód równoległoboku to 36
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T01:24:44+01:00
W równoległoboku ABCD,w którym kąt przy wierzchołku A ma 60⁰ na boku AB odmierzono odcinek |AK|=|AD|.Oblicz pole i obwód tego równoległoboku jeśli wiesz że |∢DKC|=90⁰,a |AB|=12 cm.
ΔDKC ma katy: 60⁰,30⁰i 90⁰
DK/DC=sin30⁰=1/2
DK=6 cm
DK=AK=AD
AB=DC=12 cm
h=a√3/2
h=6√3/2
h=3√3 cm
P=ah
P=12*3√3
P=36√3 cm²
obw=2*12+2*6
obw=24+12
obw=36 cm