Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T00:10:39+01:00
Drodzy koledzy i koleżanki!

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że temat wolności może być rozpatrywany pod wieloma aspektami. Jednak przede wszystkim należy rozumieć to pojęcie jako nienaruszalne prawo każdej osoby w społeczeństwie. Żyjąc we współczesnym świecie, który na bazie dziedzictwa kulturowego starożytnej Grecji, wykształcił system demokratyczny, niemożliwym wydaje się, by to wręcz filarowe prawo nie było przestrzegane.
Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że nie możemy ograniczać się, jedynie do pojmowania tej dziedziny, odnosząc się jedynie do poczucia wolności jako swobody w przemieszczaniu się, nieskrępowanym podróżowaniu wedle własnego życzenia. Niezwykle innymi istotnymi czynnikami są prawa do wolności: wypowiedzi, zrzeszania się, wyznawania religii, czy też szeregu innych, które gwarantuje nam państwo.
Odnosząc się do tego tematu, nie sposób ominąć najwyższy akt normatywny obowiązujący w naszym kraju: konstytucję. Rozdział drugi, znajdujący się w niej, niezwykle obszernie podaje informacje o "wolnościach, prawach, obowiązkach człowieka i obywatela". Samo państwo gwarantuje nam ten dobrobyt, od momentu narodzin aż do śmierci. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach może działać tak, by ograniczyć czyjąś wolność, jedynie wtedy jednak, gdy dana jednostka dopuściła się czynu karalnego, naruszając ład i stosunek społeczny.
Reasumując, wolność jest czymś niezwykle istotnym. Bez niej nie możemy się czuć prawdziwymi ludźmi. Nie doceniając jej wartości, gardzimy całym wysiłkiem, jakie włożyły przeszłe pokolenia w to, by nasza współczesna Polska miała swoje granice i istniała na mapie, a my, dzięki ich staraniom, możemy mówić dziś dumnie: Jesteśmy niepodległym, suwerennym narodem.

(Jeśli pomogłem Tobie w zadaniu, oznacz proszę tą odpowiedź jako najlepszą)
18 4 18