1)Oblicz pole powierzchni bocznej stożka,którego wysokość jest równa 3cm, a objętość wynosi 16π

2)Kąt ABC rozwarcia stożka ma miarę 60^. Suma długości promienia r podstawy i tworzącej l wynosi 21.
Oblicz pole powierzchni bocznej.

!!! 3) Trójkąt ABC, gdzie AC=8 BC=3
Kąt ACD=60^ obraca się dookoła boku BC. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T00:42:55+01:00
Zad nr 1

h=3
V=16π
V=Pp*h
Pp=πr²
16π=3πr²/:π
16=3r²/:3
5⅓=r²/√
√5⅓=r
r=√5⅓

Ppb=πrl

√(16/3)²+3²=l²
5⅓+9=l²
14⅓=l²/√
l=√14⅓
l=√⁴³/₃

Ppb=√⁴³/₃*√¹⁶/₃*π
Ppb≈27,094 (j²)

Odp: Pole powierzchni bocznej wynosi 27,094 (j²).


1 1 1