Odpowiedzi

2010-01-23T08:15:16+01:00
Chrzest,bierzmowanie,eucharystia,pokuta,namaszczenie chorych,małżeństwo ,kapłaństwo. Chrzest na pamiątkę chrztu Jezusa z Jordanię aby zmyc grzech pierwotny, bierzmowanie aby umocnić się w wierzę, eucharystia aby przyjąć ciało chrystusa,pokuta aby Bog odpuścił nam nasze grzechy,namaszczenie chorych ostatnia posługa dla nich,małżeństwo aby stworzyć rodzinę,kapłaństwo następcy apostołów.
33 3 33
2010-01-23T08:17:16+01:00
Chrzest- jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia otwierającą dostęp do innych sakramentów.Gładzi skutki grzechu pierworodnego włącza we wspólnotę kościoła.
Bierzmowanie- należy wraz z chrztem i Eucharystią do sakramentów wtajemniczania chrześcijańskiego. Jest to sakrament, który udziela darów Ducha Świętego aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym,ściśle zjednoczyć nas z Chrystusem.
Eucharystia- dzięki niej Chrystus jest obecny w Kościele, w wyjątkowy sposób. Wszystkie inne sakramenty i dzieł apostolskie wiążą się ze świętą Eucharystią- i do niej zmierzają.
Pokuta- sakrament, w którym podczas spowiedź można uzyskać zyskać przebaczenie za popełnione grzechy.
Namaszczenie chorych- chory otrzymuje siłę i dar głębszego zjednoczenia z męką Chrystusa, zostaje umocniony łaską Bożą, by przezwyciężać trudności związane ze stanem ciężkiej choroby.
Kapłaństwo- najistotniejszym obrzędem tego sakramentu jest nałożenie rak przez biskupa na głowę przyszłego kapłana, a także modlitwa konsekracyjna.
Małżeństwo- przez ten sakrament małżonkowie zostają wzmocnieni, jak by konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności. Łaska Boża udoskonala miłość małżonków i umacnia ich nierozerwalna jedność, podtrzymuje miłość w małżeństwie.
35 4 35