Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-23T08:47:18+01:00
Motywacja pozytywna to wszelkiego rodzaju nagrody za dobrze wykonywaną pracę, w postaci: podwyżek pensji, premii, wyróżnień, czy bonów towarowych. O negatywnej motywacji mówimy wtedy, gdy pracownica jest w jakiś sposób karana za źle wykonywaną pracę. Nagany, upomnienia, pomijanie w awansach czy odsunięcie od pewnych zadań, działają natychmiastowo i dopingują pracownicę do zwiększenia wysiłku na rzecz organizacji. Na dłuższą metę przynosi to jednak spadek wydajności, zmniejszenie zaangażowania oraz obniżenie samooceny. Należy więc zachować należytą ostrożność przy korzystaniu z tej formy nacisku na pracownicę, by nie uzyskać efektu odwrotnego od zamierzonego.

Licze na naj
3 5 3