Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T09:48:28+01:00
V₁=3m/s
V₂=4m/s
Vx=?

Vx²=(V₁)²+(V₂)²
Vx²=3² + 4²
Vx²=25m/s
Vx=√25
Vx=5m/s


Wynika to z tego że oba ciała oddalają się od siebie pod kątem 90⁰, można to wyliczyć z twierdzenia pitagorasa. :)