Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T09:52:25+01:00
Dane;
m = 0,5 kg
t = 1 s
h = 2,5 m
Rozw.:
siła wypadkowa z jednej strony wynosi
Fw = F - Fc
a z drugiej strony
Fw = m × a
porównujemy czyli
F - Fc = m × a
F = Fc + m × a
F = m × g + m × a = m(g+a)
h = at²/2
z tego
a = 2h/t²
F = m(g + 2h/t²) = 7,5 N
4 3 4