Odpowiedzi

2010-01-23T23:08:56+01:00
Literatura przedmiotu:
1. Leśmian Bolesław, Mieczysław Jastrun. Wiersze wybrane. wyd.Czytelnik, 1955
2. Tuwim Julian. "Bal w operze". wyd. Czytelnik, 1991. ISBN 8307022045
3. Stanisław Młodożeniec. "Wiersze wybrane". Czytelnik, 1958
4. Cyprian Kamil Norwid. "Liryki najpiękniejsze Kolekcja Liryki "Z Liściem"". Wydawca Algo, 1999

Literatura podmiotu:
1. Głowiński Michał." Wiersze Bolesława Leśmiana: interpretacje"
Wydawca Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971
2. Anna Milska." Pisarze polscy: wybór sylwetek 1543-1970". Instytut Wydawniczy CRZZ, 1975
3. Skubalanka Teresa. "Neologizmy w polskiej poezii romantycznej
Tom 13, Wydanie 1 z Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego. Tom 13, Wydanie 1 z Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego" Opublikowano 1962

mam nadzieję, że to wystarczy:)