Odpowiedzi

2010-01-23T18:27:12+01:00
A tu w Pascalu z wytłumaczeniem!

var
a,b,c,d,suma1,suma2:longint;

begin //zacznij
Writeln('Podaj liczbę 1: '); { najpierw komunikat}
read(a); {czeka na liczbę użytkownika}
Writeln('Podaj liczbę 2: ');
read(b);
Writeln('Podaj liczbę 3: ');
read(c);
Writeln('Podaj liczbę 4: ');
read(d);
suma1:=a+b; {suma 1 to suma liczb a i b}
suma2:=c+d; {suma 2 to suma liczb b i d}
if (suma1=suma2) then Writeln('Suma 1 pary liczb jest równa sumie 2 pary liczb) else Writeln('Suma 1 pary liczb jest inna niż suma 2 pary liczb);
Readln; {niech użytkownik zobaczy co wyszło}
end;