Określ treść zwrotki .Zwróć uwage na gromadzenie pewnych częsci mowy .
zwrotka :
Wiatr !-wiatr ! - dąsa się okręt ,zrywa się wędzidła ,
Przewala się ,nurkuje w pieniastej zamieci,
Wznosi kark ,zdeptał fale i skróś niebios leci,
Obłoki czołem sieka,wiatr chwyta pod skrzydła.

pomocy daje najlepszą. ; )

1

Odpowiedzi

2010-01-23T10:53:18+01:00
Wiatr-rzeczownik
wiatr rzeczownik
dąsa-czasownik
okręt- rzeczownik
zrywa-czasownik
wędziła-czasownik
przewala-czasownik
nurkuje-czasownik
pienistej -przymiotnik
zamieci-rzeczownik
wznosi-czasownik
kark-rzeczownik
zdeptał-czasownik
fale-rzeczownik
skroś-rzeczownik
niebios-rzeczownik
leci-czasownik
obłoki-rzeczownik
czołem-rzeczownik
sieka-czasownik
wiatr-rzeczownik
chwyta-czasownik
skrzydła-rzeczownik