Zad 1. Po uproszczeniu wyrażenia (2x-3y)+(2y-3x)-(x-y) otrzymamy:

A. -2x B. -2x-4y C. 4x-4y D. -2x+2y

Zad 2. Dane są wyrażenia P : 4x-2xy - 1 oraz D: -5+xy|+1. Po wykonaniu działania P-D otrzymamy :

A.-x-3xy B. -x-xy -2 C. 9x-3xy D.9x-3xy-2Zad 3. Po dodaniu do sumy liczb 2x i y róznicy x-2y otrzymamy :

A. 3x+3y B.3x-3y C. 3x-y D.x+3y

Prosze cię o pomoc. Jeżeli coś trzeba będzie obliczyc to prosze o napisanie go.

2

Odpowiedzi

2010-01-23T10:43:05+01:00
Zadanie 1 . ( 2x - 3y ) + (2y-3x ) - (x-y) = -2x .
gdy dodamy do siebie 2x-3x = -x - x = -2x
-3y+2y+y = -y + y = 0
ponieważ y sie redukuje i wychodzi zero .
odpowiedź . A .


zadanie 3 .
(2x-y)+(x-2y) = 3x - 3y

drugiego nie wiem ; )
68 4 68
2010-01-23T10:47:00+01:00
Zad 1
(2x-3y)+(2y-3x)-(x-y)=
=2x-3y+2y-3x-x+y
=-2x
Odp A
Zad 2
(4x-2xy-1)-(-5+xy+1)
=4x-2xy-1+4-xy
=4x-3xy+3
!
P : 4x-2xy - 1 oraz D: -5+xy******|+1.***** (co to ma oznaczać )
Zad 3

(2x+y)+(x-2y)=
=2x+y+x-2y
=3x-y
Odp C
39 4 39