Napisz wypracowanie, który z władców elekcyjnych zapisał się "złotymi literami" w historii Polski lub Europy. (mają być argumenty z uzasadnieniami)

szybciutkoOo <3 dużo pkt i daje naj;D aaa i żeby było takie troche dłuższe min 1,5 str A5 i na temat bo jak nie to daje spam!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-23T20:50:27+01:00
Bez wątpienia jest to książę siedmiogrodzki od 1571, król Polski i wielki książę litewski od 1576 ,jednego z najwybitniejszych polskich królów elekcyjnych
Stefan Batory .Postać króla, pełna dostojeństwa, potęgi i siły. Dążąc do wzmocnienia władzy królewskiej zwalczał warcholstwo i anarchię wśród szlachty (ścięcie magnata Samuela Zborowskiego).Stefan Batory dążył do skierowania polityki polskiej przeciwko wrogom Siedmiogrodu.Początki panowania Stefana Batorego nie były łatwe – musiał stawić czoło opozycji, liczącej na przeprowadzenie koronacji Maksymiliana Habsburga, której przewodził prymas.Po koronacji w Krakowie i objęciu rządów Batory musiał podporządkować sobie Gdańsk, który w walce o tron polski poparł kandydaturę Maksymiliana II Habsburga. Pod koniec lat 70. Stefan Batory utworzył Trybunał Koronny (1578 r.) i Litewski (1581 r.), które przejęły od króla część uprawnień sądowniczych. Akt przymierza pomiędzy sułtanem Muradem III a królem Stefanem Batorym, potwierdzający przyjaźń pomiędzy władcami, regulujący sprawy handlu i wzajemnego bezpieczeństwa.17 VII 1577, Konstantynopol"list przymierny" – traktat pokojowy. Był on w zasadzie potwierdzeniem aktu przymierza zawartego 1 VIII 1553 r. pomiędzy sułtanem Sulejmanem I a królem Zygmuntem Augustem. Argumentami dla kturych uwazam ze Stefan Batory z władców elekcyjnych zapisał się "złotymi literami" jest : Usprawnienie podatków, rozwój działalności menniczej, powołanie oddziałów chłopskich,walczył zwyciężał.
-4 marca 1562 krwawą bitwę z wojskami cesarskimi pod Hadad, zakończoną podpisaniem krótkotrwałego rozejmu.
-Trzy wyprawy: połocka (1579), wielkołucka (1580) i pskowska (1581), zakończyły się pełnym sukcesem
-W 1573 odebrał twierdze obsadzone przez wojska Bekiesza.
-19 lipca 1575 pokonał posiłkujące Bekiesza wojska habsburskie w bitwie pod Kerelőszentpál.
-Stefan Batory prowadził tolerancyjną politykę w stosunku do innowierców
-W 1578 zaangażował się w wojnę o Inflanty, organizując trzy kampanie wojenne przeciwko Rosji.
- W 1579 założył Akademię Wileńską.
Panowanie Batorego stało się najświetniejszym okresem rozwoju stosunków polsko – węgierskich.
2 3 2