Wytłumacz, dlaczego podczas Eucharystii modlimy się do Pana Boga słowami : "Wybaw nas Panie od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swim miłosierdziu abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu pełni nadzieji oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa". Proszę o pomoc.

2

Odpowiedzi

2009-10-01T18:48:05+02:00
O Mszy św. napisano wiele mądrych słów. Za Katechizmem Kościoła Katolickiego warto choćby przypomnieć, że jest ona "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego" (1324) oraz "streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary" (1327). Jest naszym spotkaniem i zjednoczeniem się z Chrystusem zmartwychwstałym, z Jego Słowem oraz ze wspólnotą Kościoła. Dodać trzeba, że spotkaniem, w którym zobowiązani jesteśmy uczestniczyć pod groźbą grzechu ciężkiego.

Jest naprawdę sprawą najwyższeej wagi, aby każdy chrześcijanin uświadomił sobie, że nie może żyć wiarą i w pełni uczestniczyć w życiu chrześcijańskiej wspólnoty, jeśli nie bierze regularnie udziatu w niedzielnym zgromadzeniu eucharystycznym. Jeżeli w Eucharystii urzeczywistnia się owa pełnia kultu, który ludzie winni oddawać Bogu i którego nie można porównać z żadnym innym doświadczeniem religijnym, to szczególnie wyraźnie ujawnia się to właśnie w niedzielnym spotkaniu całej wspólnoty, posłusznej głosowi Zmartwychwstałego, który ją zwołuje, aby dać jej światło swego słowa i pokarm swojego Ciała jako trwałe sakramentalne źródło odkupienia. Łaska wypływająca z tego źródła odnawia ludzi, życie i historię.
Jan Paweł II,
List Apostolski "Dies Domini" (81).

A jednak przeszło połowa uznających się za wierzących Polaków nie bierze udziału w niedzielnej liturgii. Problem zresztą nie jest nowy, skoro już autor Listu do Hebrajczyków apeluje: "Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem..." (Hbr 10,25). A jeśli musimy opuścić?
Spotkanie Boga z człowiekiem podczas Eucharystii można przyrównać do międzyludzkiej relacji miłości. - Jeśli kogoś kochamy, pragniemy się z Nim spotykać. Często także - jak podkreśla o. Tomasz Kwiecień OP w książce "Błogosławione marnowanie poświęconej Mszy św." - mamy potrzebę celebrowania naszych spotkań z Bogiem, tyle że nie zawsze wystarczająco wyraźnie uświadomioną. Potrafimy żyć na co dzień z Bogiem, a raczej obok Niego.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-01T21:43:00+02:00
Ponieważ ta modlitwa została już ustalona z 'góry' przez Watykan...
Modlimy sie tak by prosić Boga o wsparcie i pomoc (nie materialną tylko duchową) Aby Bóg odpuścił nam grzechy za które bardzo żałujemy i żebyśmy mogli doznać jego łaski i iść do nieba..