1 - Karnawałowa sukienka kosztowała w grudniu 500zł.W styczniu podniesiono cenę o 10%, w lutym obniżono cenę ze stycznia o 10%.
Ile kosztowała sukienka w styczniu?
Ile kosztowała w lutym?

2 - Pani Emilia zarabia miesięcznie 2000zł.Z kwoty tej potrącany jest podatek w wysokości 19%.Jaką wypłatę otrzymuje Pani Emilia ?
1 - Wynagrodzenie brutto - 2000zł
2 - -podatek (19% poz.1) -
3- -wynagrodzenie netto (poz.1 - poz.2) -
Do wypłaty słownie złotych -
!!!!!!(poproszę całe zadnia wraz z pokazaniem jak to zrobiliście)!!!!!!!

3

Odpowiedzi

2010-01-23T10:50:13+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
cena sukienki w grudniu - 500zł
cena sukienki w styczniu - 500zł+10%
cena sukienki w lutym - (500zł+10%)-10%

cena sukienki w styczniu - 500zł+10% = 500zł + 50zł = 550zł
500*0,1 = 50zł

cena sukienki w lutym - (500zł+10%)-10% = 550zł - 10% = 550zł - 55zł = 495zł
550*0,1 = 55zł

Odpowiedź: W styczniu sukienka kosztowała 550zł, a w lutym 495zł.

2.
wynagrodzenie brutto - 2000zł
podatek - 19%
kwota podatku - 2000*0,19=380zł
wynagrodzenie netto - 2000zł-380zł = 1620zł
Odpowiedź. Pani Emilia "na rękę" otrzymuje 1620zł.
6 4 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T10:59:37+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zadanie 1.

500 zł - cena początkowa sukienki

10% z 500 zł:
10/100 × 500zł = 50 zł - podwyżka ceny
500zł + 50 zł = 550 zł - cena sukienki w styczniu

10% z 550 zł:
10/100 × 550 zł = 55 zł - obniżka ceny
550 zł - 55 zł = 495 zł - cena sukienki w lutym

ODP:
- Sukienka w styczniu kosztowała 550zł.
- Sukienka w lutym kosztowała 495 zł.

Zadanie 2.
19% z 2000zł:
19/100 × 2000zł = 380 zł - podatek
2000 zł - 380 zł = 1620zł - tyle otrzymuje "do ręki" pani Emilia.

ODP:
- Podatek wynosił 380 zł.
- Pani Emilia po potrąceniu podatku otrzymuje 1620 zł.

Mam nadzieję, że pomogłam :)

18 4 18
Skrót : 500 + 50 = 550 (zł) :)
dzięki
2010-01-23T12:08:34+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zadanie 1
Sukienka kosztowała 500zł
W styczniu podwyższono cenę o 10% czyli 500*0,10=50
500zł+50zł=550zł
w lutym obniżono cenę ze stycznia o 10%.
czyli 550*0,10=55zł
550-55zł=495złotych.

W styczniu kosztowała 550zł,a w lutym 495 złotych

Zadanie2.

Pani Emilia zarabia miesięcznie 2000zł.Z kwoty tej potrącany jest podatek w wysokości 19%.Jaką wypłatę otrzymuje Pani Emilia ?
1 - Wynagrodzenie brutto - 2000zł
2.Podatek wynosi 19%
3.więc 2000zł*0,19=380zł
2000zł-380zł=1620zł
słownie;tysiąc sześćset dwadzieścia złotych.

Jak czegoś nie wiesz to napisz na priv.
3 4 3