1.oblicz
2(³√64-√3⁴)*(3³√8-2⁵√-1)

2.rozwiaż równanie 2x+2=√3-√3x
a)przedstaw rozw.rownania w postaci a+b√c, gdzie a,b,c oznaczaja liczby calkowite
b)podaj część całkowitą liczby, która jest rozwiazaniem tego równania

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T13:44:12+01:00
1) 2(³√64-√3⁴)*(3³√8-2⁵√-1)=2(³√4³-3²)(3³√2³-2(-1))=
=2(4-9)(3*2+2)=2*(-5)*8=-80

2) 2x+2=√3-√3x
2x+√3x=√3-2
(2+√3)x=√3-2
x=(√3-2)/(2+√3)=[(√3-2)(√3-2)]/[(2+√3)(√3-2)]=(3-4√3+4)/(4-3)=7-4√3
Część całkowita liczby to 7.
3 1 3