Ex 6
Preparation. Imagine that you are travelling through your country or another country. You are going to send an email to a friend. Made notes to answer the questions.

1. What country are you writing from?
2. What do you think of the country?
3. Where have you been and what have you done in the last few days?
4. have you enjoyed the experience ?
5.Where are you starting tonight ?
6. Where and how are you travelling in the future ?

ex7
Write an email about a tour in your country or another country. Look again at the model text and use your ideas from exercise 6.

Paragraph 1: Introduction
I'm writing.....
Paragraph 2: Experiences
We've just arrived....
Paragraph 3: Plans
Tonight we're....

Trzeba to zrobić i potem z tłumaczeniem na polski poproszę ;]

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-23T19:19:31+01:00

Przygotowanie. Wyobraź sobie, że podróżując po kraju lub innego kraju. Będziecie Państwo wysłać e-mail do znajomego. Made uwag do odpowiedzi na pytania.

1. W jakim kraju piszesz od?
2. Co sądzisz o kraju?
3. Gdzie byłeś i co zrobiłeś w ciągu ostatnich kilku dni?
4. Czy korzystają z doświadczeń?
5. Gdy jesteś od dzisiaj?
6. Gdzie i jak jesteś podróży w przyszłości?

EX7
Napisz e-mail o wycieczkę w swoim kraju lub innego kraju. Spójrzmy na tekst model i wykorzystanie swoich pomysłów z wykonania 6.

Ustęp 1: Wprowadzenie
Piszę .....
Ustęp 2: Doświadczenie
Właśnie przyjechał ....
Ustęp 3: Plany
Tonight we're ....
1 5 1