Odpowiedzi

2010-01-23T11:06:31+01:00
W Azji żyją przedstawiciele trzech wielkich ras ludzkich. Uznaje się ją za ojczyznę rasy żółtej, której przedstawiciele stanowią około 55% ludności kontynentu. Ludność rasy żółtej zamieszkuje Azję Wschodnią (Chiny, Mongolię, Japonię i Koreę) i Południowo-Wschodnią. Zaliczani są do nich także pierwotni mieszkańcy Syberii, m.in.: Jakuci, Ewenkowie i Czukcze.
Nieco mniejszy odsetek (43%) ludności Azji stanowią przedstawiciele rasy białej, wśród których najliczniejsi SA Indusi zamieszkujący Półwysep Indyjski, Turcy żyjący w Azji Mniejszej oraz Arabowie i Persowie na Bliskim Wschodzie i w Iranie.
Tylko 2% ludności Azji to przedstawiciele rasy czarnej. Większość z nich żyje na południu Półwyspu Indyjskiego, pozostali ? w Azji Południowo-Wschodniej (głównie na Filipinach i na Półwyspie Malajskim).

Azja jest kolebką wszystkich wielkich religii współczesnego świata, w tym trzech o zasięgu światowym ? chrześcijaństwa, islamu i buddyzmu. Większość chrześcijan mieszka na Filipinach, w byłej kolonii Hiszpanii. Wyznawcami chrześcijaństwa SA także mieszkańcy południowej części azjatyckiej części Rosji oraz Gruzji i Armenii. Muzułmanie (wyznawcy islamu) stanowią większość mieszkańców państw położonych w południowo-zachodniej Azji oraz Pakistanu, Bangladeszu i Indonezji. Buddyzm powstał w Indiach ? obecnie ma także setki milionów wyznawców w Chinach, Mongolii, na Półwyspie Indochińskim oraz w Japonii.
Obok trzech wielkich religii w Azji wyznawcy są z zasady przedstawicielami jednego narodu. Do takich religii należy hinduizm (wyznawany przez większość mieszkańców Indii ? Indusów), konfucjanizm (Chiny i Korea Południowa), szintoizm (Japonia) oraz judaizm (Izrael), religia Żydów, którzy jako pierwsi w dziejach ludzkości wyznawali monoteizm, czyli wiarę w jednego Boga.
Nieznaczną część ludności Azji stanowią wyznawcy pierwotnych religii plemiennych ? SA to mieszkańcy Syberii.
4 5 4
2010-01-23T15:13:48+01:00
Rasa – grupa ludzi posiadająca wspólne cechy, które przekazywane są dziedzicznie.
Rasizm – teoria głosząca wyższość jednej rasy w stosunku do innych ras.

Podział ludności na rasy:

·Biała (europeidalna)

·Żółta (mongoloidalna). Cechy:
-niższy wzrost niż u rasy białej, ciemniejsza karnacja skóry, proste, czarne włosy, skośna obudowa oczu

·Czarna (negroidalna). Cechy:
-ciemna karnacja skóry, płaski, szeroki nos, włosy czarne, wełniste u odmiany afrykańskiej i faliste u odmiany australijskiej.

W wyniku krzyżowania ras powstały rasy:
·Mulaci – skrzyżowanie rasy czarnej z białą
·Metysi – rasa biała i żółta (Indianie)
·Zambosi – rasa żółta z czarną

Mówi się także o koloredach, czyli o ludności posiadającej cechy innych ras niż biała.

Rozmieszczenie ras:

·Rasa biała:
-Europa
-Afryka (na północ od Sahary i w 10% ludności RPA)
-Azja (od Półwyspu Arabskiego po Półwysep Indyjski)
-Ameryka Północna
-Ameryka Południowa
-Australia

·Rasa żółta:
-Azja południowo-wschodnia i wschodnia
-Eskimosi zamieszkujący północne tereny Eurazji i Ameryki Północnej
-Indianie zamieszkujący Amerykę Północną i Amerykę Południową
-Madagaskar – wschodnia część

·Rasa czarna:
-Afryka – na południe od Sahary
-Ameryka Północna - potomkowie niewolników
-Ameryka Południowa - potomkowie niewolników
-Cejlon
-Południowa część Indii
-Melanezja
-Australia – Aborygeni

Dodatkowo rasy te dzielą się jeszcze na szereg odmian
4 3 4