Odpowiedzi

2010-01-23T11:12:34+01:00
24km/h + 24 km/h + 12km/h = 60 km/h
60km/h / 3 = 20 km
odp. średnia prędkość wynosi 20 km/h.
35 4 35
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T11:21:47+01:00
Dane:
t₁ = 20 min = 1200 s
t₂ = 10 min = 600 s
V₁ = 24 km/h = 24 000 m / 3600s = 6,66 m/s
V₂ = 12 km/h = 12 000 m / 3600 s = 3.33 m/s
Rozw.:
S₁ = V₁ × t₁ = 7992 m
S₂ = V₂ × t₂ = 1998 m
Vśr = S₁ + S₂ / t + t₂ = 9990m/1800s = 5,55 m/s
18 1 18