Chemia
52 / 21
a) atomy zbudowane są z następujących cząstek podstawowych : ... , ... i ... .
b) elektrony krążą po ... wokół ... . W skład jądra atomowego wchodzą ... i ... .
c) Masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe ... .
d) masa elektronu jest około ... od masy protonu . Ładunek elektronu wynosi ... .
e) Proton ma elementarny ładunek ... , a neutron ... .
f) Atom jest elektrycznie obojętny , co oznacza , że ... .
g) Prawie cała masa atomu skupiona jest w ... .
h) Liczba nukleonów , czyli suma liczby protonów i neutronów , nazywana jest ... . (A).
A = liczba ... + liczba ... .
i) liczba atomowa (Z) oznacza liczbę ... lub ... .
Z = liczba ... = liczba ... = ... jądra .

53 / 22
Na podstawie podanych informacji ustal , akie to pierwiastki chemiczne i zapisz je w postaci azE .
a) atom tego pierwiastka chemicznego zawiera 26 protonów .
b) według jądra tego pierwiastka chemicznego krążą 53 elektrony .
c) Liczba pożądkowa tego pierwiastka chemicznego równa się różnicy liczby elektronów w atomie cyrkonu i liczby elektronów w atomie pierwiastka o symbolu Sc .
d) Liczba elektronów w tym samym atomie jest równa sumie liczby neutronów w atomie wapnia ( 40 Ca ) i liczby protonów w atomie krzemu .
Pomóżcie !!!

1

Odpowiedzi

2010-01-23T15:21:17+01:00
Chemia
52 / 21
a) atomy zbudowane są z następujących cząstek podstawowych : neutronów, protonów i elektronów
b) elektrony krążą po powłokach elektronowych wokół jądra . W skład jądra atomowego wchodzą .neutrony.. i ..protony. .
c) Masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe .1u.. .
d) masa elektronu jest około ..1u mniejsza. od masy protonu . Ładunek elektronu wynosi .."1-". .
e) Proton ma elementarny ładunek .dodatni.. , a neutron ..obojętny. .
f) Atom jest elektrycznie obojętny , co oznacza , że ..jego liczba elektronow i protonow jest rowna. .
g) Prawie cała masa atomu skupiona jest w .jądrze.. .
h) Liczba nukleonów , czyli suma liczby protonów i neutronów , nazywana jest ..liczbą masową. . (A).
A = liczba .protonów.. + liczba .neutronów.. .
i) liczba atomowa (Z) oznacza liczbę ..protonów. lub .elektronów.. .
Z = liczba protonów = liczba elektronów = liczba atomowa jądra .

53 / 22
Na podstawie podanych informacji ustal , akie to pierwiastki chemiczne i zapisz je w postaci azE .
a) atom tego pierwiastka chemicznego zawiera 26 protonów .
żelazo
b) według jądra tego pierwiastka chemicznego krążą 53 elektrony .
Jod
c) Liczba porządkowa tego pierwiastka chemicznego równa się różnicy liczby elektronów w atomie cyrkonu i liczby elektronów w atomie pierwiastka o symbolu Sc .
40 - 21 = 19
Potas
d) Liczba elektronów w tym samym atomie jest równa sumie liczby neutronów w atomie wapnia ( 40 Ca ) i liczby protonów w atomie krzemu .

20 + 14 = 34

Selen

Mam nadzieję, że pomogłam ;)
131 4 131
thx
z całego serca dzięki :)
Dzięki :D