Odpowiedzi

2010-01-23T11:37:11+01:00
A=6
Pp=6a²√3\4
Pp=54√3
tg60°=H\6
√3=H\6
H=6√3
V=1\3Pp*H
V=324
2010-01-23T11:41:13+01:00
R= bokowi podstawy=6cm
wysokość bryły tworzy z krawędzią boczną i promieniem koła opisanego Δ prostokątny o kątach 60 i 30⁰
z własności kąta 30⁰ widzisz,że krawędź boczna=12cm a h bryły =a√3:2=12√3:2=6√3cm

v=⅓×6a√3:4×h
v=⅓×6×6²√3:4×6√3=972cm³:3=324cm³