Drut o długości 2 m otoczony jest izolacją. Średnica samego drutu wynosi 1 mm, a drutu w izolacji 2 mm. Ile waży izolacja, jeśli wykonano ją z materiału o gęstości 0,5g/cm³ ?
[Dział: Bryły Geometryczne; Walec]

już nieaktualne ; )
może komuś przyda się na przyszłość, oto rozwiązanie:
d = 1mm = 0,1cm
H = 2m = 200cm
di = 2mm = 0,2cm

V1 = πr² × H
V1 = π × 0,05² × 200
V1 = π × 0,0025 × 200
V1 = 0,5π
V1 = 0,5 × 3,14
V1 = 1,57cm³

V2 = π × 0,1² × 200
V2 = π × 0,01 × 200
V2 = 2 × 3,14
V2 = 6,28cm³

6,28cm³ - 1,57cm³ = 4,71cm³

4,71cm³ × 0,5g/cm³ = 2,355g

1

Odpowiedzi

  • Ilys
  • Rozwiązujący
2010-01-23T11:57:11+01:00
H=2m=2000cm
średnica drutu=1mm , czyli r (promień) = 0,5mm
śerdnica drutu z izolacją=2mm , czyli r=1mm
d (gęstość)=0,5g/cm3
m (masa) = ?
V (objętość) = Pp (pole podstawy) * h
Pp drutu z izolacją= π r2
Ppdzi=π12=1π
Ppdrutu=π * 0,5 2 (do kwadratu)
Ppd=0,25π
Pp izolacji=1πcm2-0,25πmm2
Ppi=0,75mm2=0,0075cm2
V=0,0075πmm2*2000cm
V=15cm3
d=m/V | *V
m=d*V
m=0,5g/cm3*15cm3
m=7,50g
5 2 5