Jest to polityczne i gospodarcze ugrupowanie
piętnastu demokratycznych państw europejskich, które postanowiły ściśle ze sobą współpracować, budując dobrobyt i bezpieczeństwo, nie rezygnując przy tym z własnej niepodległości.
Stawia się jeden lub trzy znaki zapytania , bo jak stawiasz dwa to wtedy jest to błąd
Sorio ta klasa i niem wiesz

Odpowiedzi

2010-01-23T11:32:06+01:00
Unia Europejska jest to gospodarczo-polityczny związek demokratycznych krajów europejskich będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po drugiej wojnie światowej. Powstała 1 listopada 1993 na mocy Traktatu z Maastricht.
25 4 25
2010-01-23T11:33:51+01:00
Unia Europejska to związek demokratycznych krajów Europy. Powstał on 1. 11. 1993 roku. W skład UE wchodzi 27 państw.
25 3 25
2010-01-23T12:05:39+01:00
Unia Europejska to gospodarczo - polityczny związek demokratycznych krajów europejskich, który powstał 1.11.1993 na mocy Traktatu z Maastricht.
18 4 18