1. Dokończ zdanie.
Budowa ciała ryby zależy od:
a)..............
b)..............
c)..............

2. W kalo sposób ryby przystosowały się do czynników środowiska wodnego.
czynnik środowiska wodnego, przystosowanie
duża gęstość, ....
....., zmiennocieplno
mała przejrzystość, ......
tlen rozpuszczony w wodzie,......

Przecinkami jest jakby kreska, w miejscu kropek wpisz.

3

Odpowiedzi

2010-01-23T11:51:24+01:00
Kształt ciała ryb jest bardzo zróżnicowana i jest związana z miejscem występowania, rodzajem pokarmu, sposobem odżywiania. Bocznie spłaszczone ciało mają ryby żyjące w wodach stojących lub wolnożyjących. Ryby żyjące w strefie przydennej mają ciało spłaszczone grzbieto-brzusznie.

To do 1
14 3 14
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T12:37:09+01:00
1. Kształt i budowa ciała ryby wynika z przystosowania się organizmu do warunków życia w środowisku wodnym. Ponieważ zwierzęta poruszające się w wodzie natrafiają na duży opór środowiska, mają zwykle kształt opływowy i są pokryte skórą wytwarzającą śluz, który zmniejszą tarcie. Ryby, które szybko poruszają się, mają kształt wrzecioniowaty lub nawet torpedowaty , np.. szczupak czy tuńczyk, natomiast powolne , mogą mieć bardzo rozmaite kształty , jak np. konik morski. Opór środowiska sprawia również, że głowa ryby jest mocno osadzona v tułowiu i w jej ciele nie wyróżniamy odcinka szyjnego. W skórze prawie każdej ryby znajdują się łuski, które zabezpieczają ciało przed zranieniem o dno lub ostre przedmioty znajdujące się w wodzie.. Głównym narządem ruchu ryby jest silnie umięśniony ogon. zakończony zwykle dość dużą płetwą. Energiczne wychylenia ogona na boki powodują szybki ruch postępowy. Ponadto stałe faliste ruchy na przemian dolnej i górnej części płetwy ogonowej wywołują łagodny powolny ruch do przodu. Dużą rolę w poruszaniu się ryb odgrywa położenie środka ciężkości ciała. Znajduje się on na grzbietowej stronie nieco ku przodowi. Takie położenie powoduje stałą tendencję do przewracania się ryby. Stan chwiejnej równowagi sprawia, że ryba jest jak gdyby w stałej gotowości do wykonania ruchu bez dużego wysiłku. Pływaniu do góry brzuchem zapobiega ciągły ruch płetw piersiowych i brzusznych. Oczywiście taki mechanizm jest uzależniony od bardzo sprawnego na- rządu równowagi i orientacji przestrzennej. Zapewnia to narząd statyczny w postaci dwu pęcherzyków błoniastych znajdujących się w czaszce ryby,: w których pływają w limfie tzw. otolity - grudki fosforanu wapnia. Otolit naciska na komórki zmysłowe ścian pęcherzyka i w ten sposób ryba orientuje się w swym położeniu. Podobną rolę spełnia również narząd linii bocznej. Jest to cienka błoniasta rurka położona zazwyczaj wzdłuż środkowej .linii boków ciała i połączona ze środowiskiem za pomocą otworków przebijających łuski i skórę. Komórki czuciowe znajdujące się w rurce mogą wyczuwać wszelkie zmiany ciśnienia i poruszenia się wody. Narząd jest tak wrażliwy, że ryba może odróżnić nawet pewne dźwięki, a także wyczuwać na odległość przeszkody lub obecność innej ryby. Niektóre ryby mogą również odbierać bodźce dźwiękowe za pomocą pęcherza pławnego połączonego, systemem kosteczek z okolicą po- tyliczną czaszki.
18 3 18
2010-01-23T16:22:27+01:00
Zad .1
a)od środowiska życia
b)od przystosowania się do pływania
19 3 19