1. Oblicz opór elektryczny żarówki, przez którą przy napieciu elektrycznym 12V płynie prąd o nateżeniu 0.3A.
2. Oblicz prace prądu elektrycznego o nateżeniu 0.2A płynącego przez żarówke podłączoną do baterii o napieciu 3V, jeżeli prąd ten upłynął w czasie 5 minut.
3.Oblicz prace prądu elektrycznego o nateżeniu 0.5A płynącego przez żarówke podłączoną do baterii o napieciu 4.5V, jeżeli prąd ten płynął w czasie 10 minut.
4. Oblicz opór elektryczny żarówki, przez którą przy napieciu elektrycznym 6V płynie prąd o natężeniu 0.4A.

2

Odpowiedzi

2009-04-06T20:06:16+02:00
1. R = U/I

U = 12 V
I = o,3 A

R = 12/0,3 = 40Ω

2.
W = U x I x t
t = 5 min
I = 0,2 A
U = 3 V

W = 15 x 0, 2 = 3 J

3.
W = U x I x t

t = 10 min
I = 0. 5 A
U = 4,5 V

W = 22,5 J

4.

R = U/I
U = 6 V
I = 0,4 A

R = 6/ 0,4 = 15 Ω
2009-04-06T20:09:00+02:00
1)
R=U/I
R=40omów
2.
W = UI t
W = 15 x 0, 2 = 3 J

3.
W = UIt
W = 22,5 J

4)
R=U/I
R=15omów