Odpowiedzi

2010-01-23T12:04:07+01:00
Widziałam tylko 2 bryły

1] to ostrosłup prawidłowy 3- kątny
a=6
c(krawedź boczna)=9
h bryły tworzy z ⅔ h podstawy i c Δ prostokatny
z tego oblicz h bryły
⅔h podstawy=⅔ a√3:2=⅔×6√3:2=2√3
z pitagorasa oblicz h bryły
h²=9²-(2√3)²=81-12
h=√69
oblicz h ściany bocznej
h²=9²-3²
h=√72=6√2
v=⅓a²√3:4×h
⅓×6²√3:4×√69=3√207=9√23j.³
pole=a²√3:4+3×½ah
p=6²√3:4+1,5×6×6√2=9√3+54√2=9(√3+6√2)j.²
zad.2]to ostrosłup prawidłowy 6-kątny

a=2
c=6
z pitagorasa oblicz h bryły
h²=6²-2²
h=4√2
oblicz h ściany bocznej
h=6²-1²
h=√35

v=⅓6a²√3:4×H=2×2²√3:4×4√2=8√6j.³
pole=6a²√3:4+6×½ah=6×2²√3:4+3×2×√35=
6√3+6√35=6(√3+√35)j.²
141 4 141