Odpowiedzi

2010-01-23T11:45:07+01:00
1 Zasada krwi (Ius Sanguinis)
2 Odzyskanie obywatelstwa polskiego utraconego w dzieciństwie
3 Zasada ziemi (Ius Soli)
4 Nadanie przez Prezydenta RP
5 Uznanie bezpaństwowca za obywatela polskiego
6 Uproszczony sposób nabycia obywatelstwa polskiego przez cudzoziemca, pozostającego w związku małżeńskim z obywatelem polskim
7 Odzyskanie obywatelstwa polskiego utraconego na skutek małżeństwa z cudzoziemcem
8 4 8
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T12:17:22+01:00
1. Zasada krwi
2. zasada ziemi
3. W polsce jeśli dziecko urodzi się w Polsce a rodzice są nieznani to dziecko dostaje odrazu polskie obywatelstwo
4. Cudzoziemcy mogą otrzymać obywatelstwo po 5 lat mieszkania w polsce wtedy decyduje prezydent RP

Np Jednym z federacyjnych państw była Starożytna Grecja Federacja w starożytnej Grecji była formą uzależnienia polis. Był to związek polityczny greckich polis z Macedonią, w którym polis musiały całkowicie podporządkować się Filipowi II w polityce zagranicznej lecz zachowały samodzielność w swojej polityce wewnętrznej.
4 4 4
2010-01-23T13:10:27+01:00
Obywatelstwo:
-Urodzić się na danym terytorium (zasada ziemi)
- Odziedziczyć je po rodzicach (zasada krwi)
-Mieszkać w danym kraju przez min. 5 lat
- Starać się u prezydenta lub króla danego kraju o obywatelstwo
10 4 10