Przyporządkuj wymienione poniżej surowce mineralne do odpowiednich grup

rudy miedzi i srebra, gaz ziemny, sól kamienna , rudy cynku i ołowiu, wapień, siarka, węgiel brunatny, piaskowiec.

Surowce Mineralne
skalne: energetyczne: metaliczne
- - -
- - -

chemiczne:
-
-


Korzystając z dostępnych źródeł informacji, uzupełnij tabelę, wpisując nazwy surowców których eksploatacja została w Polsce ograniczona lub zaniechana, oraz miejsc ich występowania. Podaj przyczynę ograniczenia lub zaprzestania eksploatacji tych złóż

Surowiec i miejsce wydobycia


| Przyczyna zaprzestania eksploatacji

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T15:07:51+01:00
Sól kamienna - chemiczne
ropa naftowa - eneretyczne
rudy miedzi - metaliczne
srebro-metaliczne
gaz ziemny-energetyczne., rudy cynku i ołowiu-metaliczne
wapień-budowlane
węgiel brunatny-energetyczne
piaskowiec- budowlan ,siarka-chemiczne

123 3 123