Na podstawie obserwacji sformułuj wniosek i napisz rownania reakcji
do probówki z roztworem wodorotlenku potasu dodano dwie krople fenoloftaleiny. Następnie wkraplano roztwór kwasu siarkowego(VI) aż do odbarwienia roztworu
Obserwacje:Roztwór wodorotlenku potasu z fenolaftaleiną miał zabarwienie malinowe. Po dodaniu kwasu siarkowego(VI) nastąpiło odbarwienie roztworu.
wniosek:..............
zapis cząsteczkowy równania reakcji:......................
zapis jonowy równania:...................
skrócony zapis jonowy równania:..........................


Reakcja zobojętniania to...............(i niekopiować wszystkeigo z wikipedi itp wogole)
zapis ogólny przebiegu reakcji zobojętnianai:
kwas+..............---->sól+................

napisz w postaci cząsteczkwoej, jonowej i skróconek jonowej równania reakci zobojętniania potasu i barwy kwasami siarkowodorowymi i zaotowym(V)
a)KOH+H2S---->..........
............................
...........................
b)Ba(OH)2+H2S---->.......
.............................
.............................
c).......................
...........---->K+ + NO3- + H2O
......................
d)............................
....................................
OH- + H+ ---------> H2O
oczywiście + i - na gorze;]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T15:00:37+01:00
Na podstawie obserwacji sformułuj wniosek i napisz rownania reakcji
do probówki z roztworem wodorotlenku potasu dodano dwie krople fenoloftaleiny. Następnie wkraplano roztwór kwasu siarkowego(VI) aż do odbarwienia roztworu
Obserwacje:Roztwór wodorotlenku potasu z fenolaftaleiną miał zabarwienie malinowe. Po dodaniu kwasu siarkowego(VI) nastąpiło odbarwienie roztworu.
wniosek: roztwór po dodaniu kwasu siarkowego (VI) zmienił odczyn.
zapis cząsteczkowy równania reakcji:
2KOH + H₂SO₄ = K₂SO₄ + 2H₂O
zapis jonowy równania:
2K⁺ + 2 OH⁻ + 2 H⁺ + SO₄²⁻ = 2K⁺ + SO₄²⁻ + 2 H₂O
skrócony zapis jonowy równania:
2 OH⁻ + 2 H⁺ = 2 H₂O /2
OH⁻ + H⁺ = H₂O

Reakcja zobojętniania to reakcja, w której uzyskany roztwór będzie miał odczyn obojętny.

zapis ogólny przebiegu reakcji zobojętnianai:
kwas + zasada ---->sól+ woda

napisz w postaci cząsteczkwoej, jonowej i skróconek jonowej równania reakci zobojętniania potasu i baru kwasami siarkowodorowymi i zaotowym(V)
a)2KOH+H2S----> K2S + 2H2O
2K+ + 2OH- + H+ + S2- = 2K+ + S2- + 2H2O
2OH- + H+ = 2H2O

b)Ba(OH)2+H2S----> BaS + 2H2O
Ba2+ + 2OH- + 2H+ + S2- = Ba2+ + S2- + 2H2O
2OH- + 2H+ = 2H2O

c)KOH + HNO3 = KNO3 + H2O
K+ + OH- + 2H+ + NO3- ---->K+ + NO3- + H2O
OH- + 2H+ ---->H2O
d) NaOH + HCl = NaCl + H2O
Na+ + OH- + H+ + Cl- = Na+ + Cl- + H2O
OH- + H+ ---------> H2O
oczywiście + i - na gorze;]
11 4 11