Odpowiedzi

2010-01-23T12:41:35+01:00
Od po wie dni
zro bi li śmy
gi mna sty ka
sie dem set
czy tał by
bo ta ni ka
mu zy ka
pro te sto wać

Akcent - chodzi o drugą sylabę od końca.
2010-01-23T12:42:46+01:00
Od-po-wie-dni
zro-bi-li-śmy
gi-mna-sty-ka
sie-dem-set
czy-ta-ła-by
bo-ta-ni-ka
mu-zy-ka
pro-te-sto-wać

A akcent to druga sylaba od końca

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-23T12:44:53+01:00

To jest podział na sylaby:
od-po-wie-dni
zro-bi-li-śmy
gi-mna-sty-ka
sie-dem-set
czy-tał-by
bo-ta-ni-ka
mu-zy-ka
pro-te-sto-wać

Teraz akcent:
Akcent to druga sylaba od końca,
czyli np:
*od-po-WIE-dni
*zro-bi-LI-śmy
itd ;)