Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T13:07:18+01:00
Dane:
woda cieplejsza
m₁ = 1 kg
T₁ = 420⁰K = (tu jest błąd w danych, ponieważ woda nie może mieć 147⁰C a po przeliczeniu na celcjusze tyle wchodzi!)
woda zimniejsza
m₂ = 0,5 kg
T₂ = 20⁰C
T₁ = ?
Rozw.:

Q₁ = m × Cw × ΔT
ΔT= T₁ -T
Q₁ = m₁ × Cw × ( T₁ -T)
Q₂ = m₂ × Cw × ΔT
ΔT= T -T₂
Q₂ = m₂ × Cw × ( T -T₂ )

Q₁ = Q₂
m₁ × Cw × ( T₁ -T) = m₂ × Cw × ( T -T₂ )
m₁ × ( T₁ -T) = m₂ × ( T -T₂ )
m₁T₁ - m₁T = m₂T - m₂T₂
m₁T₁ + m₂T₂ = m₂T + m₁T
m₁T₁ + m₂T₂ = T(m₂ + m₁)
T = m₁T₁ + m₂T₂ / m₂ + m₁
Reraz wystarczy podstawić i obliczyć T !
1 5 1