Jaka jest różnica między atomem, a cząsteczką? Na czym polega defuzja ? Podaj przykłady odziaływań między drobimowych. Opisz zjawisko... (topnięcia, krzepnięcia i skraplania) Oblicz gęstośc substancji, której objętośc wynosi 7 m3, a masa 49g.

2

Odpowiedzi

2010-01-23T12:54:40+01:00
1, roznica jest taka, ze czasteczki skladaja sie z atomow.
2, dyfuzja to rozprzestrzenienie sie jednej substancji wdrugiej.
3, oddzialywanie elektrostatyczne
4, topnienie -przejście substancji ze stanu stałego w ciecz,
krzepniecie - proces przechodzenia ciała ze stanu ciekłego w stan stały.
skraplanie - proces przechodzenia ciala gazowego w stan ciekly
5, gęstość= masa/objętość
gęstość= 49/7
gęstość= 7 g/m3
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-23T13:27:44+01:00
Różnica między atomem a cząsteczką polega na tym że atom jest najmniejszą cząstką ,a cząsteczka składa się z atomów. Defuzja to zjawisko zamorzutnego przemieszczania się drobin jednej substancji względem drugiej. Przykłady odziaływań międzydrobinowych: jonowe,makroskopowe wiązania kowalencyjne i wodorowe , metaliczne. Krzepnięcie to proces przechodzenia ciała ze stanu ciekłego w stan stały.Topnienie to proces przeczodzenia ciała ze stanu stałego w stan ciekły. Skraplanie to proces przechodzenia ciała ze stanu gazowego w stan ciekły.

wzór: d=m/V
obliczenia: d=49g/7m3 d=7g/m3

pozdro od paattiii ;) licze na najlepszą odpowiedź ;P
2 5 2