Który to wiek?
1561r.n.e-
805r.n.e.-
1111r.n.e.-
2r.p.n.e.-
1985r.p.n.e.-
1501r.n.e.-
1805r.n.e.-
11r.n.e.
223.r.p.n.e.-
1345r.p.n.e.-
Jakie to lata?
XIw.n.e-
I połowa XIII w.p.n.e-
II połowa VII w.n.e.-
VI w.n.e.-
II połowa XVIII w.p.n.e.
X w.n.e.-
II połowa XII w.p.n.e.-
I połowa V w.n.e.-
I połowa VIII w.p.n.e.-
VII w.n.e.-

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-01T17:20:27+02:00
1561r.n.e- XVI
805r.n.e.- IX
1111r.n.e.- XII
2r.p.n.e.- I
1985r.p.n.e.- XX
1501r.n.e.- XVI
1805r.n.e.- XIX
11r.n.e. - I
223.r.p.n.e.- III
1345r.p.n.e.- IV
Jakie to lata?
XIw.n.e- 1001-1100
I połowa XIII w.p.n.e- 1300-1250
II połowa VII w.n.e.- 651-700
VI w.n.e.- 501-600
II połowa XVIII w.p.n.e. - 1850-1800
X w.n.e.- 901-1000
II połowa XII w.p.n.e.- 1151-1200
I połowa V w.n.e.- 401-450
I połowa VIII w.p.n.e.- 750-700
VII w.n.e.- 601-700

Mogłem się pomylić, ale raczej dobrze.
2009-10-01T18:33:55+02:00
Dodajesz 1 jak jest reszta np:1893r.p.n.e-19w.p.n.e

18(93)r
18+(1)
wiek=100lat
1561r.n.e-16.w.n.e
805r.n.e-9w.n.e
1111r.n.e-12w.n.e
2r.p.n.e-1w.p.n.e
1985r.n.e-20w.n.e
1501r.n.e-16w.n.e
1805r.n.e-19w.n.e
11r.n.e-1w.n.e
223r.p.n.e-3w.p.n.e
1345r.p.n.e-14w.p.n.e