1) Przerób następujące zdania na mowę zależną :
1. " Tommy hasn't finished eating his dinner", Lucy said to Roy.
2. "The last time I saw Jean was two months ago", Diane said.
3. "You must pay the bills on Monday", Claire said to Alan.
4. "If I were you , I would save some money", she said to me.
2) Których okresów warunkowych nie zmieniamy na mowę zależną ?

2

Odpowiedzi

2010-01-23T13:06:19+01:00
1)1.Lucy told Roy that Tommy hadn't finished his dinner yet.
2.Diane said that the last time she had seen Jean had been two months ago.
3.Claire told Alan that he had to pay the bills on Monday.
4.She told me that if she were me, she would save some money.
2)Na mowę zależną nie zmieniamy drugiego i trzeciego trybu warunkowego.
2010-01-23T19:06:50+01:00
1) Przerób następujące zdania na mowę zależną :
1. " Tommy hasn't finished eating his dinner", Lucy said to Roy.
Lucy said to Roy that Tommy had't finished eating his diner.

2. "The last time I saw Jean was two months ago", Diane said.
Diane said that the last time she had seen Jean been two months ago
3. "You must pay the bills on Monday", Claire said to Alan.
Claire said to Alan that alan must pay the bills on Monday

4. "If I were you , I would save some money", she said to me.
She said to me if she had been me, she wauld have saved some money.
2) Których okresów warunkowych nie zmieniamy na mowę zależną Wszystkie okresy warunkowe można zmienić na mowę zależną tylko III okres pozostaje bez zmian. Czyli:
I okres warunkowy przechodzi w II
II okres warunkowy przechodzi w III
III okres warunkowy przechodzi w III ( czyli bez zmian)