1. Komisja rewizyjna w sytuacji braku rady nadzorczej sprawuje nadzór i kontrole nad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PRAWDA/FAŁSZ
2. Najwyższym organem spółki z o.o. jest rada nadzorcza.
PRAWDA/FAŁSZ
3. Zarząd nadzoruje prace rady nadzorczej.
PRAWDA/FAŁSZ
4. Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem spółki z o.o.
PRAWDA/FAŁSZ
5. Członkiem zarządu w spółce akcyjnej może zostać osoba, która nie jest akcjonariuszem.
PRAWDA/FAŁSZ
6. W spółce akcyjnej podobnie jak w spółdzielni najwyższym organem jest walne zgromadzenie.
PRAWDA/FAŁSZ
7. Spółka akcyjna obok działalności gospodarczej prowadzi jednocześnie działalność społeczno-wychowawcza.
PRAWDA/FAŁSZ
8. Rada nadzorcza w spółce akcyjnej powoływana jest przez zarząd spółki.
PRAWDA/FAŁSZ
9. Spółdzielcy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółdzielni podobnie jak wspólnicy spółki cywilnej za zobowiązania spółki cywilnej.
PRAWDA/FAŁSZ
10. Organami przedsiębiorstwa państwowego są; dyrektor i samorząd załogi.
PRAWDA/FAŁSZ
11. Przedsiębiorstwo państwowe nie ponosi majątkowej odpowiedzialności za powierzone mu mienie ogólnonarodowe.
PRAWDA/FAŁSZ
12. Przedsiębiorstwo państwowe podobnie jak spółdzielnia tworzone jest przez tzw. organ założycielski.
PRAWDA/FAŁSZ
13. Osoba zagraniczna to osoba wykonująca działalność gospodarczą za granicą.
PRAWDA/FAŁSZ
14. Przedsiębiorca zagraniczny to osoba fizyczna lub prawna lub też jednostka nie posiadająca osobowości prawnej mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.
PRAWDA/FAŁSZ
15. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego podejmuje działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.
PRAWDA/FAŁSZ

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T13:58:23+01:00
1.p
2.p
3.f
4.p
5.f
6.f
7.f
8.p
9.p
10.p
11.p
12.p
13.f
14.p
15.f