Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T13:09:09+01:00
A,b=boki prostokąta

a+25%a=1,25a= zmieniony bok
b-2cm= drugi zmieniony bok

2a+2b=48cm/:2
a+b=24cm→a=24-b
2×1,25a+2(b-2)=48

a=24-b
2,5(24-b)+2b-4=48

60-2,5b+2b-4=48
-0,5b=48-60+4
-0,5b=--8
b=8:0,5
b=16cm

a=24-b=24-16=8cm
odp. boki prostokata mają 8cm i 16cm

spr. 2a+2b=48
2×8+2×16=48
16+32=48
48=48
2010-01-23T13:09:31+01:00
\

a - dłuższy bok
b - krótszy bok

2a+2b=48
2(a-2) + 2(b+1/4b) = 48

2a+2b=28
2a-4+2b+2/4b=48

2a+2b=48 /*(-1)
2a+2,5b=52

-2a-2b=-48
2a+2,5b=52

0,5b=4
b=8

2a+2*8=48
2a+16=48
2a=32
a=16

a=16cm
b=8cm

Boki tego prostokąta wynoszą 16cm i 8cm