Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T14:30:24+01:00
Dana jest funkcja określona wzorem f(x)= 2x² - x + 3 . Wyznacz wartość funkcji dla następujących argumentów
a) -1;
f(-1)= 2(-1)² -(-1) + 3=2+1+3=6
b) ¾ ;
f(3/4)= 2(3/4)² - 3/4 + 3=9/8-6/8+3=3 i 3/8
c) √2 ;
f(√2)= 2√2² - √2+ 3 =4 - √2+ 3 =7- √2
d) -a;
f(-a)= 2(-a)² -(-a) + 3=2a²+a+3
e) (a-1);
f(a-1)= 2(a-1)² -(a-1) + 3=2(a²-2a+1)-a+1+3=2a²-4a+2-a+1+3=2a²-5a+6
f) 2;
f(2)= 2*2² - 2 + 3=8+1=9
1 5 1